logo

คอลัมน์ ส่องสถานการณ์: มหาวิทยาลัยกับวิสาหกิจเพื่อสังคม

ยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจลอนดอน หรือยูซีแอล ให้ความสำคัญกับ "วิสาหกิจ"(Enterprise) มาตั้งแต่ต้น จากการเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดโดยแรงบันดาลใจจาก เจเรมี เบนแธม ...อ่านต่อ


บ้านเมือง: วิพากษ์อนาคต อย. (2)

    โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ แม้จะชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องของหน่วยราชการอย่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน ...อ่านต่อ


วิพากษ์อนาคต อย. (1)

โครงการประเมินเทคโนโลยีและ นโยบายด้านสุขภาพ  จัดทำจุลสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัยเรื่อง อนาคต อย.อนาคตผู้บริโภคไทย มีเนื้อหาน่าสนใจ ทั้งนี้เป็นข้ ...อ่านต่อ


คอลัมน์ ส่องสถานการณ์: เย ธัมมา เหตุปปภวา… (4)

โดยที่ค่ายาเป็นส่วนสำคัญในค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขและมี ช่องทางรั่วไหลได้มาก หลายประเทศ รวมทั้งองค์การอนามัยโลก จึงพยายามหามาตรการควบคุม มาตรการสำคัญปร ...อ่านต่อ


เซาท์อีสต์เอเชียยกไทยต้นแบบล้างไตทางช่องท้อง

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนโยบายการล้างไตทางช่องท้อง "PD First Policy; Onsite Stu ...อ่านต่อ


เย ธัมมา เหตุปปภวา…(3)

ขอเล่าเรื่องวัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูกต่อไป ช่วงไม่กี่ปีมานี้มีการเคลื่อนไหวหาประโยชน์จากความตื่นตัวของประชาชนอย่างกว้างขวาง กรมหนึ่งในกระทรวง ...อ่านต่อ


เย ธัมมา เหตุปปภวา 2 สถานการณ์การลงทุนซื้อวัคซีนสำหรับประเทศไทย

 โลกของยา ธุรกิจยา และระบบบริการสาธารณสุขมีความ ซับซ้อน ยากที่กรมบัญชีกลางจะรู้เท่าทัน และถ้าไม่มีความมั่นคงหนักแน่นในหลักการเพียงพอ ก็ไม่มีทางจะรักษา ...อ่านต่อ


“เย ธัมมา เหตุปปภวา…” คาถาพระอัสสชิ แก้ปัญหาเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาล

คาถา "เย ธัมมา…" นี้ เป็นคาถาสำคัญในพระพุทธศาสนา จารึกอยู่บนพระธรรมจักรในพิพิธภัณฑ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์ เรียกกันทั่วไปว่า คาถาพระอัสสชิ เรื่องย่อๆ มีว่ ...อ่านต่อ


PD First Policy สิทธิรักษา เพื่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

จากการทำงานชมรมเพื่อนโรคไต แห่งประเทศไทย เพื่อปกป้องสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยโรคไตอย่างต่อเนื่อง การกำหนด "สิทธิประโยชน์การรักษาผู้ป่วย ไตวายเร ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP