logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

หนังสือพิมพ์: ไทยโพสต์

ฉบับวันที่: 9 สิงหาคม 2017

รุกคลินิกครอบครัว’สธ.’ตั้งเป้าปีหน้าเพิ่มหมอเกือบพัน

สธ.ตั้งเป้าปี 61 เปิดคลินิกหมอครอบครัวให้ได้ 996 ในพื้นที่ กทม. 4 เขต และจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 30 แห่ง เผยผลสำเร็จคลินิกหมอครอบครัววัดไทรใต้ นครสวรรค์ ช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต พิการ ป่วยติดเตียง อาการดีขึ้น ลดเวลารอคอยจาก 186 นาที เหลือ 58 นาที

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัววัดไทรใต้ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ว่า สธ.ได้ขับเคลื่อนให้เกิด “คลินิกหมอครอบครัว” ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐของประชาชน ด้วยระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ 1 ทีมดูแลประชากร 10,000 คน ครบ 6,500 ทีมภายในปี 2569 ขณะนี้ทั่วประเทศมีคลินิกหมอครอบครัวแล้ว 596 ทีม โดยในปี 2561 จะขยายบริการเพิ่มให้ได้ 996 ทีม มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจำนวน 996 คนดูแลประชากร 9,960,000 คน ขยายบริการในพื้นที่ กทม.4 เขต คือ เขตจอมทอง ลาดพร้าว บางกอกน้อย และดอนเมือง และจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 30 แห่ง รวมทั้งวางระบบบูรณาการการทำงานคลินิกหมอครอบครัวร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (District Health Board) และมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ทั้งนี้ ผลการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) รายงานว่า ใน 10 ปีจะมีผลลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้กว่า 147,510 ล้านบาท สามารถลดการใช้บริการใน รพ.โดยไม่จำเป็น 26,684 ล้านบาท ลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง 66,009 ล้านบาท การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีขึ้น 54,817 ล้านบาท ทั้งนี้ จะต้องมีการวิจัยจากการดำเนินการจริงในพื้นที่ต่อไป

ส่วน รพ.สวรรค์ประชารักษ์วางแผนตั้งคลินิกหมอครอบครัวเขตเมืองให้ครบ 8 แห่ง ภายในปี 2569 โดยปีนี้เริ่มแห่งแรกที่คลินิกหมอครอบครัว ต.วัดไทรใต้ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ดูแลประชากร 28,144 คน มีทีมหมอครอบครัวที่ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพ และมีแพทย์ที่เวชศาสตร์ครอบครัวตรวจรักษาโรคทั่วไปช่วงเช้าทุกวัน รับดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรับยาต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รวม 2,554 คน ช่วยลดเวลารอคอยการรักษาเหลือ 58 นาที จากเดิม 186 นาที ผลการดำเนินงานในปี 2560 นี้ ทีมหมอครอบครัวได้ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วย 4 กลุ่ม รวม 128 คน ได้แก่ ผู้ป่วยอัมพฤกต์อัมพาต 30 คน ทุกคนได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านทุกสัปดาห์ ในระยะ 6 เดือนแรก ซึ่งเป็นช่วงทองของการฟื้นฟู ทำให้ลดความพิการได้ถึง 7 คน กลุ่มผู้พิการมี 47 คน อาการดีขึ้น 15 คน กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง 36 คน อาการดีขึ้น เป็นผู้ป่วยติดบ้าน 9 คน และกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน 15 คน สามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ 12 คน.

10 สิงหาคม 2560

Next post > สัมภาษณ์พิเศษ: ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร กุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจัดระบบมะเร็งยอดเยี่ยม ผู้ป่วยเข้าถึงมาตรฐานการรักษา

< Previous post ผลวิจัยชี้ข้อดี "หมอครอบครัว"

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด