logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สถิติปี 2554 พบวัยรุ่นหญิงอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรมากถึง 1.3 แสนราย หรือชั่วโมงละ 15 คน คิดเป็น 17% ของหญิงที่คลอดบุตรทั้งหมดในประเทศไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยการคลอดบุตรของวัยรุ่นระดับโลกและระดับทวีปเอเชีย ซึ่งอยู่ที่ 11% และ 14% ตามลำดับ

นายวิทยา กล่าวว่า อายุเฉลี่ยของวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยลงเหลือเพียง 15 ปี และมีเพียง 50% ที่ใช้ถุงยางอนามัย ขณะที่ 1 ใน 3 ของวัยรุ่นไม่ได้ป้องกันด้วยวิธีใด 1 ใน 3 ถูกล่อลวงหรือถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ และ 1 ใน 3 คุมกำเนิดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังพบว่าวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวี (เอสด์) มากขึ้น

นายวิทยา กล่าวอีกว่า สธ.จะบูรณาการทีนเซ็นเตอร์ (Teen Center) เป็นคลินิกสำหรับวัยรุ่น บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมกันี้จะให้บริการเชิงรุกด้วยการจัดโปรแกรมเสริมทักษะชีวิตวัยรุ่นและ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยมีเป้าหมายครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชน 1,000 แห่ง ในปี 2559 หรือ 1 โรงพยาบาล 1 คลินิกวัยรุ่น

ด้านนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ศธ.จะจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจำนวน 226 แห่งทั่วประเทศ โดยจะเชื่อมเครือข่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา พร้อมกันนี้จะพัฒนากิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (youth counselor) ให้เพื่อนนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว สามารถให้คำปรึกษา ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ประสบปัญหาเบื้องต้นได้

ทั้งนี้ สธ.และศธ.ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานลดโรค เพิ่มสุข วัยรุ่นไทย เพื่อสอนทักษะชีวิต สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาอย่างเหมาะสม มีสุขอนามัยทางเพศที่ดี เข้าถึงบริการสุขภาพได้เมื่อเกิดปัญหา และเตรียมจัดโครงการศึกษาสาธารณสุขร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ลดโรค เพิ่มสุข วัยรุ่นไทย ปี 2555 โดยจะรณรงค์ระดับชาติ “ปฐมบททางเพศศึกษา 1 โรงเรียน 1โรงพยาบาล” เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ระหว่างเดือนก.ค.-ส.ค.นี้ ทั่วประเทศ

 

http://bit.ly/LuPb3K

18 กรกฎาคม 2555

Next post > ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา พบเชื้อโรคมือเท้าปากกลายพันธุ์

< Previous post Vast F.D.A. Effort Tracked E-Mails of Its Scientists

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด