logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

         สธ. ห่วงวัยรุ่นส่งภาพหวิวผ่านไลน์ กระตุ้นความอยากรู้อยากลองเพศสัมพันธ์ (กระทรวงสาธารณสุข)

         สธ. พบวัยรุ่นชาย หญิงอายุ 15-24 ปี ป่วยเป็นเอดส์พุ่ง สาเหตุจากมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ห่วงเยาวชนใช้ไลน์ส่งภาพโป๊เปลือยเข้าตรงถึงตัว กระตุ้นความอยากรู้อยากลอง ชี้หากติดกามโรค เช่น หนองใน ซิฟิลิส จะเพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีมากกว่าคนทั่วไป 3-9 เท่าตัว

          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคโดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าประชากรอายุระหว่าง 15-24 ปี มีแนวโน้มอัตราป่วยด้วยกามโรคซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยตรง เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 สะท้อนถึงปัญหาการไม่ใส่ถุงยางอนามัยป้องกัน 

          ทั้งนี้ หากติดกามโรค เช่น หนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลืองและแผลริมอ่อน จะมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีมากกว่าคนปกติ 3-9 เท่า เนื่องจากจะมีรอยแผลเป็นในเยื่อบุที่อวัยวะสืบพันธุ์ เป็นช่องทางให้ติดเชื้อง่ายและมีโอกาสรับเชื้อเพิ่มซ้ำ ๆ โดยตั้งแต่กันยายน 2527 จนถึง 15 พฤศจิกายน 2554 มีวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี มีอาการป่วยเป็นโรคเอดส์แล้วประมาณ 40,000 รายจากผู้ป่วยทั้งหมด 376,690ราย   

สาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น ได้แก่ 

           1. การอยากรู้ อยากลอง ซึ่งเป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศ 

           2. ค่านิยมการมีคู่นอนหลายคน

           3. การมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเงินหรือสิ่งของ 

           4. การขาดทักษะในการต่อรอง/ปฏิเสธ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์

           5. เข้าถึงสื่อลามก อนาจาร เช่นทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางไลน์ (line) ส่งถึงตัวโดยตรงหรือถึงกลุ่มเพื่อน บุคคลภายนอกไม่สามารถรู้ได้ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอยากรู้อยากลองมากขึ้น และเป็นอันตรายหากไม่ได้รับการปรึกษาแนะนำอย่างเหมาะสม รวมทั้งการป้องกัน เป็นปัจจัยเสริมให้มีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

           6. มีพฤติกรรมการดื่มสุราและยาเสพติด ทำให้ขาดสติ เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน

           7. สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปทำให้ค่านิยมในการรักนวลสงวนตัวน้อยลง
 
          ด้านนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดมาตรสำคัญในการป้องกันปัญหา โดยส่งเสริมการเรียนการสอนเรื่องเอดส์และเพศศึกษาในสถานศึกษา ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล คำแนะนำ คำปรึกษา และบริการสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน รวมทั้งสนับสนุนถุงยางอนามัยฟรีแก่สถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ เพื่อแจกจ่ายแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

           สิ่งเหล่านี้ จะป้องกันได้ทั้งการตั้งครรภ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกโรค รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ เพิ่มทางเลือกและช่องทางในการป้องกัน ควบคุมโรค เน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ โดยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในระดับพื้นที่ ให้องค์ความรู้ และวิธีการสื่อสารในเรื่องถุงอนามัยสตรี เป็นต้น
 
           นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนหรือวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง สามารถตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง หากรู้เร็วจะได้รับการรักษาเร็ว สามารถอยู่กับเชื้อเอชไอวีได้เหมือนโรคเรื้อรังอื่น ๆ จัดบริการที่สถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง หรือกลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ เว็บไซต์ LOVECARE STATION , เว็บไซต์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศศึกษา, www.thaiyouths.org หรือCall center 1330กด 4, 0 2941 2320 ต่อ 

    17 กุมภาพันธ์ 2557

    Next post > อึ้ง! คนไทยเป็นผื่นแพ้ยารุนแรงอันดับ 2 ของโลก จี้ศึกษา “การจัดยาตามยีน”

    < Previous post สธ.เตือนวัยรุ่นพึ่งยารีดไขมัน หวังผอม-หุ่นดี เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

    Related Posts

    HITAP เป็นข่าว ล่าสุด