logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

หนังสือพิมพ์: หนังสือพิมพ์มติชน

ฉบับวันที่: 21 ธันวาคม 2015

แจกแว่นเด็ก ป.1 ฟรีทั่วประเทศ ดีเดย์วันเด็ก 9 ม.ค.59 HITAP ชี้ครูคัดกรองเบื้องต้นเป็นไปได้ใช้งบไม่สูง

สธ.ผุดโครงการ “ตรวจวัดสายตา” พร้อมแจกแว่นเด็ก ป.1 ฟรีทั่วประเทศ เริ่ม 9 ม.ค.59 ถือเป็นของขวัญวันเด็ก ผลวิจัย HITAP พบว่าให้ครูช่วยคัดกรองสายตาเบื้องต้นเป็นระบบที่เป็นไปได้ ใช้งบประมาณไม่สูง

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.58 หนังสือพิมพ์มติชนได้เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ” โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (ไฮแทป) ดำเนินการคัดกรองเด็กนักเรียนทั่วประเทศ เนื่องจากพบว่า ปัจจุบันเด็กมีปัญหาสายตาผิดปกติร้อยละ 6.6 ซึ่งเป็นสาเหตุนำมาสู่ปัญหาตาบอดได้ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพบว่ามีเด็กที่จำเป็นต้องสวมแว่นสายตาถึง 2.6 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.1 แต่ที่ผ่านมา หลายคนไม่ได้รับการตรวจและรับแว่นสายตา ส่งผลต่อการมองเห็นและกระทบต่อศักยภาพการเรียนรู้ได้ ทั้งนี้ได้ทำงานเชิงรุกลงพื้นที่โรงเรียนต่างๆ เพื่อตรวจคัดกรองวัดค่าสายตาเด็กนักเรียน โดยจะเริ่มตรวจสายตาพร้อมแจกแว่นสายตาในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 มกราคม 2559 เบื้องต้นจะแจกในกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความจำเป็นต้องสวมแว่นสายตาทั่วประเทศ ก่อนขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ จนครบทั่วประเทศ ถือเป็นของขวัญวันเด็กไทยที่มีปัญหาสายตาได้รับโอกาสทุกคน จากนั้นในปี 2560 จะขยายตรวจคัดกรองและแจกแว่นสายตาในเด็กชั้นอนุบาลต่อไป

โครงการนี้เริ่มจากฝึกอบรมครูประจำชั้น แพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งการดำเนินการ ขั้นแรกจะให้ครูประจำชั้นตรวจคัดกรองผ่านแผ่นทดสอบสายตา ระดับสายตาสั้น ซึ่งจะแบ่งแผ่นทดสอบสายตาออกเป็น แผ่นทดสอบสายตาทั่วไปสำหรับเด็กโต (สัญลักษณ์ตัวเลข) และแผ่นทดสอบสายตาสำหรับเด็กอนุบาล (สัญลักษณ์ตัว E) และเมื่อคัดกรองว่าเด็กมีความผิดปกติทางสายตา จะส่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคัดกรองต่อว่ามีความผิดปกติทางสายตาอื่นๆ อีกหรือไม่ ก่อนส่งต่อทีมแพทย์เพื่อตัดแว่นสายตา หรือในกรณีต้องรักษาความผิดปกติอื่นๆ เป็นต้น

ที่ผ่านมา HITAP ได้จัดทำ “โครงการตรวจตาเด็ก เพื่ออนาคตไทย”ภายใต้งานวิจัย “การพัฒนาระบบคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติและประกอบแว่นสายตาสำหรับเด็กก่อนวัยประถมศึกษาและประถมศึกษาในประเทศไทย” ได้ทำงานร่วมกับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อพัฒนารูปแบบการคัดกรองสายตาผิดปกติในเด็กอนุบาลและประถม พบว่าการให้ครูประจำชั้นช่วยคัดกรองสายตาเบื้องต้น ก่อนส่งต่อจักษุแพทย์เด็กเพื่อตรวจซ้ำและให้แว่นฟรี เป็นระบบที่เป็นไปได้ เนื่องจากประเทศไทยที่มีจำนวนหมอตาเด็กไม่เพียงพอ ระบบนี้ใช้งบประมาณไม่สูงแต่สามารถแก้ปัญหาสายตาในเด็กก่อนที่จะสายเกินไป

 

อ่ายงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hitap.net/research/17579

22 ธันวาคม 2558

Next post > ต่อยอดงานวิจัย HITAP สู่โครงการระดับประเทศ นายกฯ ลุยแจกแว่นฟรี! เด็กป.1 ตาผิดปกติ ดีเดย์ 9 ม.ค.ตรวจคัดกรองทั่วประเทศ

< Previous post Journal Club: Introduction to Epidemiological and Economic Modelling of Infectious Diseases

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด