logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
Journal Club: Introduction to Epidemiological and Economic Modelling of Infectious Diseases

HITAP จัด Journal Club ให้นักวิจัยเรียนรู้การสร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรม R ในหัวข้อ Introduction to Epidemiological and Economic Modelling of Infectious Diseases เพื่อนำมาประยุกต์ต่อเป็นการประเมินความคุ้มค่า

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการวิชาการของ HITAP ได้จัด Journal Club ให้นักวิจัยเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรม R ซึ่งเป็น program open source ที่ถูกนำมาใช้ในการสร้างแบบจำลองสำหรับ epidemiology และ economic evaluation ในหัวข้อ Introduction to Epidemiological and Economic Modelling of Infectious Diseases ตามที่ได้มีเจ้าหน้าที่ของ HITAP ไปอบรมจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี Alia Luz International Coordinator และ ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง นักวิจัย HITAP เป็นผู้บรรยาย

การจัดอบรมในครั้งนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม R หลักการของระบาดวิทยา และลักษณะของคำสั่งที่ใช้ในการคาดการณ์ทางระบาดวิทยา และนำมาประยุกต์ต่อเป็นการประเมินความคุ้มค่า

17 ธันวาคม 2558

Next post > แจกแว่นเด็ก ป.1 ฟรีทั่วประเทศ ดีเดย์วันเด็ก 9 ม.ค.59 HITAP ชี้ครูคัดกรองเบื้องต้นเป็นไปได้ใช้งบไม่สูง

< Previous post HITAP จัดประชุมชี้แจงโครงการประเมินงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF)

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด