logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
Journal Club: How to give a good presentation

HITAP จัด journal club ‘How to give a good presentation’ พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารด้วยการนำเสนอผ่านการบรรยายด้วย slide presentation ให้นักวิจัย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ห้องประชุม 1 HITAP คณะกรรมการวิชาการของ HITAP จัด journal club ‘How to give a good presentation’ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารด้วยการนำเสนอผ่านการบรรยายด้วย slide presentation ให้นักวิจัย โดยมี นางสาวสโรชา ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ ผู้ช่วยวิจัย เป็นผู้ให้ความรู้ Journal Club ครั้งนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมตัวให้นักวิจัย HITAP ได้เตรียมนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่าที่งานประชุมวิชาการประจำปี 2016 ของเครือข่าย HTAsiaLInk ที่ประสิงคโปร์ในเดือนพฤษภาคมนี้อีกด้วย

journal club นี้เริ่มด้วยการทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารด้วย slide presentation ปัญหาทั่วไปของการนำเสนอด้วย slide presentation การเตรียมตัวของผู้บรรยาย การบรรยายที่ดี การตอบคำถามที่ดี จากนั้นให้ตัวแทนนักวิจัยทดลองนำเสนอพร้อมให้ผู้เข้าร่วมอื่น ๆ สังเกตการณ์ ให้คำแนนและคำวิจารณ์เพื่อการปรับปรุงที่ดีขึ้น

4 เมษายน 2559

Next post > ผลทดสอบตัวชี้วัดและเตรียมคัดเลือกเพื่อการพัฒนาและนำไปใช้จริงในโครงการ QOF

< Previous post นำเสนอผลประเมินความคุ้มค่ายา tiotropium รักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด