logo

มีตา หามีแวว(เห็น)ไม่…ปัญหาสายตาผิดปกติของเด็กไทย

เด็กพิการที่คนส่วนใหญ่ "เห็น" และมองว่าเขาเหล่านั้นต้องได้รับความช่วยเหลือ ยังโชคดีกว่าเด็กที่ดูเผิน ๆ เหมือนเด็กปกติ อาจดูซุ่มซ่าม ไม่ตั้งใจเรียน แต่ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP