logo

4 คำถาม !? สงสัยอย่างไรให้ “พอดี” และ “หายป่วย”

ผู้ป่วยไม่ควรเชื่อทุกอย่างโดยไม่ตั้งข้อสงสัย แต่ก็ไม่ควรให้ความสงสัยเป็นอุปสรรคต่อการรักษา ถ้าอย่างนั้น สงสัยอย่างไรจึงจะ “พอดี” เรามีแนวทางง่าย ๆ ว่า ...อ่านต่อ

16 สิงหาคม 2561 | 3548

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP