logo

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง…มองมุมกว้างที่มากกว่าผิวขาวใส

ใกล้เข้ามาทุกขณะ..กับอีกหนึ่งบทบาทของประเทศไทยที่จะก้าวเข้าสู่การเปิดการค้าเสรีในภูมิภาคอาเซียน หรือ AEC ขณะที่ประเทศไทยยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการกำกับ ...อ่านต่อ

25 กันยายน 2558 | 4830

อย.ไทย อย.เทศ…เรียนรู้เพื่อก้าวต่อ

โครงการวิจัย “อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย” ได้ทบทวนข้อมูลระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากหลายประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในงานวิจัย ว่ ...อ่านต่อ

27 สิงหาคม 2558 | 3588

มองอดีต สู่อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย

โครงการวิจัย “อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย” ได้ศึกษาข้อมูลระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ คบส. ในอดีต เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการมองอนาคตข ...อ่านต่อ

26 สิงหาคม 2558 | 3358

ระดมสมอง มองอนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย

อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย โครงการ “อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย” เป็น โครงการวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ...อ่านต่อ

24 สิงหาคม 2558 | 3107

น้ำท่วมปี 54 ที่ผ่านมา เด็กของเราเจอผลกระทบทางสุขภาพอะไรบ้าง?

น้ำท่วมปี '54 ที่ผ่านมา เด็กของเราเจอผลกระทบทางสุขภาพอะไรบ้าง? จากการทำประเมินอย่างคร่าวๆ นักวิจัยพบ น้ำท่วมปี 2554 ส่งผลทั้งปัญหาสุขภาพทางตรง (เช่น จ ...อ่านต่อ

24 ตุลาคม 2555 | 4876

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP