logo

สาว ๆ คะ…ไปคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกันเถอะ

มะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาสำคัญของผู้หญิงทั่วโลก สำหรับประเทศไทยพบมากเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งทุกชนิดในเพศหญิง จากสถิติเมื่อปี 2553 พบว่ามีหญิงไทยป่วยเป็น ...อ่านต่อ


เครื่องเพ็ต-ซีที สแกน : มีไม่พอ หรือใช้ไม่คุ้ม?

จากฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขชี้ว่า โรคมะเร็งเคยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย ในปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันมะเร็งคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ...อ่านต่อ


น้ำเมา…ราคา ค่า(คร่า)ชีวิต

สุรา : ต้นตอความเลวร้ายระดับชาติ ข้อมูลจากองค์อนามัยโลกระบุว่า การดื่มสุราเป็นต้นเหตุให้ชาวโลกราว  4% หรือประมาณ  2.5 ล้านคนต้องสังเวยชีวิตไปในแต่ละปี ...อ่านต่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP