logo

เมื่อมีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพใจ ระบบบริการปฐมภูมิช่วยคุณได้

เซอร์ วินส์ตัน เชอร์ชิล รัฐบุรุษ ชาวอังกฤษ ได้เคยกล่าวไว้ว่า “Healthy citizens are the greatest asset any country can have” ประชากรที่มีสุขภาพดี เป็นท ...อ่านต่อ


สุขภาพจิตของวัยรุ่นเรื่องที่ถูกมองข้ามไป

เด็กและเยาวชน ถือเป็นอนาคตรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ในสภาพสังคมไทยปัจจุปันมีปัจจัยหลายด้าน ที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเยา ...อ่านต่อ


ปัญหาอนามัยโรงเรียนทำอย่างไรถึงจะมีทางออก

ปัญหาอนามัยโรงเรียนทำอย่างไรถึงจะมีทางออก อีกไม่ถึง 2 ทศวรรษ ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ  ทำให้มีการประมาณการว่า วัยทำงาน 1 คน ต้องด ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP