logo

ยารักษาโควิด-19 WHO แนะนำอะไร ? ใช้ในกลุ่มใดบ้าง (22 เมษายน 2565)

WHO หรือองค์การอนามัยโลกมีการปรับแนวทางข้อแนะนำสำหรับการรักษาโควิด-19 โดยมีแนวทางข้อแนะนำเกี่ยวกับยาที่ใช้รักษาโควิด-19 ตามระดับหลักฐานทางวิชาการที่สน ...อ่านต่อ


โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รู้เท่าทัน ป้องกัน ลดเสี่ยงได้

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted diseases: STDs) คือกลุ่มโรคที่ติดต่อจากการติดเชื้อจากคนที่เป็นโรคหรือคนที่ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะติดต่อผ ...อ่านต่อ

18 กุมภาพันธ์ 2565 | 7631

ส่องงานวิจัยไทย – เทศ เสียงร้องของเหยื่อความรุนแรง ยังมี “ช่องว่าง” ใดที่ไปไม่ถึงการช่วยเหลือ ?

เสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวอาจอยู่ใกล้เราทุกคน แต่กลับไปไม่ถึงความช่วยเหลือ เมื่อเร็ว ๆ นี้งานวิจัยจากประเทศนอร์เวย์พบว่าเหต ...อ่านต่อ

14 กุมภาพันธ์ 2565 | 870

เปิดงานวิจัยกักตัวแพทย์กี่วันดี หลากข้อค้นพบ “วันกักตัวที่เหมาะสม – ความเครียด – ชุด PPE ขาดแคลน” ควรปรับปรุงอย่างไร ?

  ระยะเวลากักตัว 14 วันเป็นการคาดการณ์จากระยะฟักตัวของโรค คือ ระยะเวลานับจากเชื้อเข้าไปในร่างกายแล้วฟักตัวจนเราป่วย ซึ่ง 14 วันเป็นระยะเวลาที่เผื ...อ่านต่อ


สิทธิประโยชน์ใหม่ปี 2565 งานวิจัยมีส่วนช่วยอย่างไรบ้าง?

โลกที่ว่าเปลี่ยนเร็วแล้ว โรคภัยไข้เจ็บอาจเปลี่ยนเร็วกว่า เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงต้องมีการพัฒนาอ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP