logo

รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย ดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการและนักวิจัยอาวุโสของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยกึ่ ...อ่านต่อ

  13 มิถุนายน 2561 | 5328


  ดร. ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

  ดร. ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส นักวิจัยอาวุโส สำเร็จการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักวิชาการอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นเวล ...อ่านต่อ

   15 กุมภาพันธ์ 2556 | 6031

   ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP