logo

ภญ.เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย

ภญ.เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2554 (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากนั้นจึ ...อ่านต่อ

    6 มิถุนายน 2556 | 2957

    ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP