logo

Horizon Scanning เปิดเรดาร์หาเทคโนโลยีด้านสุขภาพเกิดใหม่

เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (health technologies) เกิดขึ้นใหม่มากมายจนเราตามเกือบไม่ทัน ยาใหม่ เครื่องมือผ่าตัดแบบใหม่ หรือวัคซีนตัวใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่า ...อ่านต่อ

10 พฤศจิกายน 2560 | 4733

ตอนที่ 4 ตรวจร่างกายเท่าที่จำเป็นสำหรับผู้ชาย

การตรวจร่างกายประจำปีสำหรับผู้ชาย การดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีตามคำแนะนำ จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ช่วยป้องกันการเกิดโรคในอนาคต ส ...อ่านต่อ


ตอนที่ 3 ตรวจร่ายกายเท่าที่จำเป็นสำหรับผู้หญิง

การตรวจร่างกายประจำปีสำหรับผู้หญิง การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ช่วยป้องกันการเกิดโรคในอนาคต สำหรับการตรวเช็คสุขภาพสำหรับผ ...อ่านต่อ


ตอนที่ 1 ตรวจสุขภาพประจำปี ที่แท้จริงหมายถึงอะไร ตรวจไปเพื่ออะไร

คนไทยสมัยนี้นิยมไปตรวจสุขภาพประจำปีกันมาก เห็นได้จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2552 ที่พบว่า คนไทยควักกระเป๋าตัวเองเพื่อการตรวจคัดก ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP