logo

อ่านผลตรวจสุขภาพประจำปีอย่างไร ให้เกิดประโยชน์

  การตรวจคัดกรองสุขภาพมักจะมีการตรวจเลือดด้วยเสมอ กระดาษแสดงผลตรวจเลือดมีค่าประหลาด ๆ มากมาย ค่าเหล่านั้นคืออะไร มีผลอะไรกับเรา? การอ่านผลการตรวจ ...อ่านต่อ

5 มกราคม 2560 | 9909

ตอนที่ 4 ตรวจร่างกายเท่าที่จำเป็นสำหรับผู้ชาย

การตรวจร่างกายประจำปีสำหรับผู้ชาย การดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีตามคำแนะนำ จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ช่วยป้องกันการเกิดโรคในอนาคต ส ...อ่านต่อ


ตอนที่ 2 การตรวจคัดกรองต่างจากตรวจวินิจฉัยอย่างไร

หลายคนคงนึกกังวลกลัวการไปตรวจสุขภาพประจำปี กลัวว่าตรวจไปแล้วจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ แต่ที่จริงแล้วการตรวจสุขภาพประจำปีไม่น่ากลัวขนาดนั้น เพราะการตรวจสุขภา ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP