logo

สแกนสมองเมื่อเจ็บศีรษะ จำเป็น(ซะ)เมื่อไหร่?

อาการปวดศีรษะอาจเป็นผลมาจากการกระทบกระเทือนทางสมอง (concussion)  เลือดไหลในสมองหรือกระโหลกร้าว ? แต่บ่อยครั้งก็ไม่ได้รุนแรงนัก ซีรีส์ ‘เรื่องที่คุณไม่ ...อ่านต่อ

2 เมษายน 2561 | 34157

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP