logo

เพิ่มคนสูบบุหรี่ เพิ่มต้นทุนสังคมอย่างไร? คุ้มค่าหรือไม่?

บุหรี่เป็นหนึ่งในกิจการที่สร้างรายได้ให้ภาครัฐ ทว่าต้นทุนการสูบบุหรี่ที่แท้จริงอาจกลับย้อนมาทำร้ายประเทศโดยไม่มีใครนึกถึง แน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้ว่าบุ ...อ่านต่อ

30 สิงหาคม 2561 | 4991

เบื้องลึกต้นทุนเครื่องมือแพทย์สุดแพง ‘ก้าว’ ต่อไปที่สังคมต้องรู้

ปัญหาสาธารณสุขกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายฝ่ายพร้อมร่วม ‘ก้าวคนละก้าว’ เพื่อช่วยกันแก้ปัญหา ทว่าแม้จะมีเงินเพิ่มถึง 700 ล้านบาทก็อาจจะไม่เพียงพอ แล้วอะไ ...อ่านต่อ

21 พฤศจิกายน 2560 | 2985

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP