logo

15 ปี HITAP 15 การทำงานเด่น (part2) 5 ผลงานการพัฒนาระบบสุขภาพ

วันที่ 20 ตุลาคมถือเป็นวันการดูแลสุขภาพอิงหลักฐานโลก หรือ World evidence-base healthcare day ที่มีขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้หลักฐานเชิงประจักษ ...อ่านต่อ


[Trainee BLOG] นักศึกษาเภสัชเข้ามาแล้วได้ทำอะไรบ้าง ?

เรื่องโดย นศภ.สิริกร สุจินพรัหม นักศึกษาฝึกงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดิมทีเรามองว่า “เภสัชกร” คงทำงานจ่ายยาตามร้านยา ตามโรงพยาบาลหรือค ...อ่านต่อ


เมื่อเข้าใจก็ไม่กลัว “ยาแทนรักษาโรคซึมเศร้า” กับทราย – เจริญปุระ

ก้าวแรกของความเปลี่ยนแปลง ใคร ๆ ก็กลัว ทราย – เจริญปุระ คือนักแสดงชื่อดังผู้ใช้ชีวิตปกติพร้อมกับรักษาอาการซึมเศร้า และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศ ...อ่านต่อ


ประเทศเรามี! 3 ยาแพง ยาดี คนไทยใช้ฟรีในบัญชียาหลักแห่งชาติ

สิ่งที่น่ากังวลที่สุดของการป่วยไข้อาจมิใช่ความเจ็บปวด แต่คือภาระจากค่าใช้จ่ายด้านการรักษา ยาจำเป็นที่ต้องใช้หลายครั้งมีราคาสูงเกินกว่าหลายคนจะเอื้อถึง ...อ่านต่อ


เปิด 3 โครงการวิจัยขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพเพื่อคนไทยโดยใช้การประเมินความคุ้มค่า

งานวิจัยประเมินเทคโนโลยีด้ายสุขภาพหรือ health technology assessment (HTA) มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบโดย การประเมินความคุ้มค่า หรือ Economic evaluation (E ...อ่านต่อ


“ไวรัสตับอักเสบซี” คือภัยเงียบ…คุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่?

ภัยเงียบคือลักษณะอย่างหนึ่งของ “โรคไวรัสตับอักเสบซี” ที่คนไข้จะรู้ตัวว่าเป็นโรคได้ช้า ทำให้การรักษาเป็นไปได้ยากทั้งที่หากพบเร็วจะสามารถรักษาให้หายได้ง ...อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2561 | 4588

เบื้องลึก “เพิ่มสิทธิ์ยาใหม่ไวรัสตับอักเสบซี” คุ้มค่าอย่างไร?

บอร์ดสปสช.อนุมัติสิทธิประโยชน์ยาจำเป็นแต่ราคาแพง 7 รายการ 2 ในนั้นคือยาสำหรับรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากงานวิจัย HITAP พบ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP