logo

วิจัยชี้ กม.สิทธิ์เลือกได้คนพิการ “ประกันสังคม – บัตรทอง” ทำไมต้องเลือกได้?

เมื่อไม่นานมานี้การประชุมคสช.มีมติแก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 58 / 2559 เรื่องการรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ...อ่านต่อ

8 พฤศจิกายน 2560 | 2618

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP