logo

ยารักษาโควิด-19 WHO แนะนำอะไร ? ใช้ในกลุ่มใดบ้าง (22 เมษายน 2565)

WHO หรือองค์การอนามัยโลกมีการปรับแนวทางข้อแนะนำสำหรับการรักษาโควิด-19 โดยมีแนวทางข้อแนะนำเกี่ยวกับยาที่ใช้รักษาโควิด-19 ตามระดับหลักฐานทางวิชาการที่สน ...อ่านต่อ


มองอดีต สู่อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย

โครงการวิจัย “อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย” ได้ศึกษาข้อมูลระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ คบส. ในอดีต เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการมองอนาคตข ...อ่านต่อ

26 สิงหาคม 2558 | 3886

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP