logo

ทุกครั้งที่คุณหยิบบุหรี่มาสูบอายุคุณจะสั้นลง

เป็นที่ทราบกันดี การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ก่อให้เกิดโรคและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญลำดับต้นๆของประเทศไทย ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐก ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP