logo

ปัญหาโภชนาการและพัฒนาการไม่เหมาะสม ของเด็ก 0-5 ปี

ช่วงอายุ 0-5 ปี เป็นระยะเวลาที่สำคัญที่สุด ของการได้รับสารอาหารที่เหมาะสม การเจริญเติบโตสมวัย และพัฒนาการด้านสมอง การมองเห็น ทักษะด้านภาษาและสังคม แต่ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP