logo

โรคมะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ ถ้าเลิกอายหมอ

ความไม่มีโรคนับเป็นลาภอันประเสริฐและเป็นพรอันปรารถนาสำหรับทุกชีวิต แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราหนีโรคภัยไข้เจ็บกันไม่พ้น และเพื่อเป็นการลดอัตราเสี่ยง การ ...อ่านต่อ


สาว ๆ คะ…ไปคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกันเถอะ

มะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาสำคัญของผู้หญิงทั่วโลก สำหรับประเทศไทยพบมากเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งทุกชนิดในเพศหญิง จากสถิติเมื่อปี 2553 พบว่ามีหญิงไทยป่วยเป็น ...อ่านต่อ


น้ำเมา…ราคา ค่า(คร่า)ชีวิต

สุรา : ต้นตอความเลวร้ายระดับชาติ ข้อมูลจากองค์อนามัยโลกระบุว่า การดื่มสุราเป็นต้นเหตุให้ชาวโลกราว  4% หรือประมาณ  2.5 ล้านคนต้องสังเวยชีวิตไปในแต่ละปี ...อ่านต่อจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของคุณ มองสิ่่งต่างๆ ได้ไม่ชัดเจน?

เด็กที่มีความผิดปกติทางสายตาส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าการมองเห็นของเขา ต่างจากเพื่อนๆ ความผิดปกติทางสายตาในเด็กนั้นไม่เหมือนกับความผิดปกติทางสายตาของผู้ใหญ่ ...อ่านต่อ


ปัญหาโภชนาการและพัฒนาการไม่เหมาะสม ของเด็ก 0-5 ปี

ช่วงอายุ 0-5 ปี เป็นระยะเวลาที่สำคัญที่สุด ของการได้รับสารอาหารที่เหมาะสม การเจริญเติบโตสมวัย และพัฒนาการด้านสมอง การมองเห็น ทักษะด้านภาษาและสังคม แต่ ...อ่านต่อ


วงจรปัญหาสุขภาพวะของเด็ก 0-5 ปี เมื่อมีแม่วัยรุ่น

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คือการตั้งครรภ์และสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนผู้หญิงอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ส่วนมากพุ่งเป้าไปที่วัยรุ่นอายุ 15-18 ปี ในปี 2552 พบแม่วั ...อ่านต่อ


ปัญหาที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็ก

ข้อมูลจาก การสำรวจสถานการณ์การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในประเทศไทย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ปัจจุบัน มีเด็กอายุระหว่าง 2 ข ...อ่านต่อ


ปัญหาสายตาเด็ก ที่ผู้ใหญ่ไม่ใส่ใจ

เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา ควรได้รับโอกาสในการตรวจรักษาเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสในการพัฒนาอย่างเท่าเทียม แต่หากระบบสุขภาพ ระบบการศึกษา หรือแม้แต่ค ...อ่านต่อ


“การสร้างเสริมสุขภาพ” และ “การส่งเสริมสุขภาพ” แตกต่างกันอย่างไร?

จากการประกาศกฎบัตรออตตาวาที่ประเทศแคนนาดา ปี 1986 ได้บัญญัติว่า "การส่งเสริมสุขภาพ" หรือ "HEALTH PROMOTION" หมายถึง "ขบวนการส่งเสริมให้ประชาชน เพิ่มสม ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP