logo

[Press release]The Lancet ตีพิมพ์บทความวิชาการ “การวิจัยเชิงทดลองของการมีกิจกรรมทางกายในที่ทำงาน” พบว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการลดพฤติกรรมเนืองนิ่ง หรือการส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นจากมาตรการ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

จากผลการสำรวจ “ความรู้ ทัศนคติ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการป้องกันการฆ่าตัวตาย” ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ของ HITAP พบว่าการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายต้องอาศัยความรู้และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและช่วยเหลือที่ถูกต้อง และทันท่วงทีจากคนใกล้ชิดและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

 

 

 

 

2 พฤษภาคม 2556

Next post > ไก่กับไข่...ไม่ต้องสนใจ อะไรเกิดก่อน...ที่แน่นอน ไข่ มีประโยชน์กว่าแค่กินวันละฟอง

< Previous post เช็คระยะสุขภาพ...ตรวจทั้งตัว หัวจรดเท้า แน่ใจนะว่าปลอดภัย?

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

ยกเลิกการตอบ