logo

[Press release]The Lancet ตีพิมพ์บทความวิชาการ “การวิจัยเชิงทดลองของการมีกิจกรรมทางกายในที่ทำงาน” พบว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการลดพฤติกรรมเนืองนิ่ง หรือการส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นจากมาตรการ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

ไข่ SPF – Specific Pathogen-Free สำคัญอย่างไรกับการผลิตวัคซีน?

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผลิตยังไง?

และแบบไหนที่เหมาะกับการผลิตของประเทศไทย ?

 

2 พฤษภาคม 2556

Next post > ตรวจสุขภาพประจำปี: ข้อเท็จจริงที่ควรรู้

< Previous post ฆ่าตัวตายป้องกันได้

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

ยกเลิกการตอบ