logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

คุณเคยสงสัยไหมว่า แพ็คเกจตรวจสุขภาพราคาหลายพัน จำเป็นทุกอย่างจริงหรือ? แล้วมันปลอดภัยหรือไม่?

HITAP ทำการศึกษาว่าการตรวจร่างการอะไรบ้างที่เหมาะสมกับคนทั่วไป เรื่อง “การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านการคัดกรองทางสุขภาพระดับประชากรในประเทศไทย”

พบข้อมูลที่น่าสนใจ และนำเสนอเป็นรูปแบบ Infographic ว่า ประชากรไทยมีโรคและปัญหาสุขภาพเด่น ๆ อะไรบ้างที่จำเป็นต้องดูแล 12 ลำดับแรก

และ เมื่อทราบว่าคนไทยเป็นโรค และมีปัญหาสุขภาพสำคัญ ๆ อะไรบ้าง จึงมาพิจารณาว่าหากต้องการป้องกันโรคดังกล่าว คนที่อยู่ในช่วงอายุแตกต่างกัน เพศต่างกัน ควรตรวจสุขภาพเบื้องต้นเท่าที่จำเป็นอะไรบ้าง

หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านไม่มากก็น้อยค่ะ

2 พฤษภาคม 2556

Next post > ฆ่าตัวตายป้องกันได้

< Previous post ไข้หวัดใหญ่...เรื่องใหญ่ของคนตัวเล็ก

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

ยกเลิกการตอบ

บทความที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน