logo

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเรื่อง “ต้นทุนต่อหน่วยบริการ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลเชิงพัฒนานโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ในพื้นที่นําร่อง”

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

กระแสไข้หวัดนกในจีนยังคงมีให้เห้นตามหน้าหนังสือพิมพ์ และเป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากคือเด็ก คนชรา และผู้ป่วย เพราะเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทางน้อยเมื่อเทียบกับคนปกติ

หนึ่งในงานวิจัยของ HITAP ที่ได้ทำการศึกษาคือ การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลสำหรับเด็กวัยเรียนในประเทศไทย งานวิจัยนี้จะตอบโจทย์ได้ว่าการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลกับเด็กวัยเรียนทุกคนคุ้มค่าหรือไม่ ที่ราคาเข็มละเท่าไหร่ รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหากประเทศไทยจะผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เอง

 

2 พฤษภาคม 2556

Next post > เช็คระยะสุขภาพ...ตรวจทั้งตัว หัวจรดเท้า แน่ใจนะว่าปลอดภัย?

< Previous post รักสนุก มักสะดุด...หยุดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

ยกเลิกการตอบ

บทความที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน