logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

การตรวจคัดกรองที่เหมาะสมกับเพศ วัย และวิธีการตรวจ
รวมถึงหลีกเลี่ยงการตรวจคัดกรองแบบ “เหวี่ยงแห”
จะทำให้ได้รับการวินิจฉัย รักษา และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานวิจัย การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านการคัดรองทางสุขภาพระดับประชากรในประเทศไทย พบว่า คนไทยมี 10 ปัญหาสุขภาพ หรือ 8 โรคสำคัญที่ควรป้องกันด้วยการตรวจสุขภาพประจำปี แต่ละปัญหา ควรตรวจด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เพศและวัยที่เหมาะสม (ดังภาพ)

 

27 สิงหาคม 2556

Next post > "ชัดแจ๋ว" โครงการเพื่อเด็กไทยได้มีสายตาดี

< Previous post ตรวจสุขภาพประจำปี: ข้อเท็จจริงที่ควรรู้

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

ยกเลิกการตอบ

บทความที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน