logo

“นักทัศนมาตร” สิ่งที่ขาดหายไปเมื่อต้องตัดแว่น! (ตอนที่ 2)

ในบทความตอนที่แล้ว HITAP ได้พูดถึงหน้าที่และความสำคัญของนักทัศนมาตรว่ามีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพสายตาของประชากรไทยได้มากน้อยเท่าใด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่า ...อ่านต่อ

2 พฤศจิกายน 2558 | 7444

“นักทัศนมาตร” คือใคร? สำคัญหรือไม่? กับสุขภาพตาของประชากรไทย!! (ตอนที่ 1)

“ทัศนมาตรศาสตร์” หลายท่านอาจไม่คุ้นชื่อนี้มาก่อน แท้จริงแล้วคือวิชาชีพแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ ในลักษ ...อ่านต่อ

28 ตุลาคม 2558 | 11947

น้ำสี น้ำซ่า น้ำหวาน กับ การเป็นโรคเบาหวาน

ใครเคยสงสัยบ้างว่า การบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล มีควาสัมพันธ์กับแนวโน้มการเป็นเบาหวานหรือไม่ ? นักวิจัย HITAP จึงไปศึกษาด้วยการทบทวนวรรณกรรม หรืองา ...อ่านต่อ

7 มกราคม 2557 | 6869

ไก่กับไข่…ไม่ต้องสนใจ อะไรเกิดก่อน…ที่แน่นอน ไข่ มีประโยชน์กว่าแค่กินวันละฟอง

ไข่ SPF - Specific Pathogen-Free สำคัญอย่างไรกับการผลิตวัคซีน? วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผลิตยังไง? และแบบไหนที่เหมาะกับการผลิตของประเทศไทย ?   ...อ่านต่อ

2 พฤษภาคม 2556 | 3633

รอบรู้ภาวะสมองเสื่อม ภัยร้ายที่กำลังมาเยือนสังคมไทย

ปัจจุบันประชากรของประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ปัญหาอย่างหนึ่งที่ตามมาอย่างยากจะหลีกเลี่ยงได้คืออัตราผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่จะเพิ่มมากขึ้นตา ...อ่านต่อ

20 มีนาคม 2556 | 3355

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP