logo

ให้ภาพเล่าเรื่อง : ลดคลอดก่อนกำหนด มาตรฐานที่สร้างได้

“มาตรฐานคุณภาพ” (quality standards , QS)  เป็นมาตรการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ โดยมีลักษณะเป็นข้อความสั้น ๆ กระชับ เสนอแนะวิธีการให้บริการท ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP