logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

“มาตรฐานคุณภาพ” (quality standards , QS)  เป็นมาตรการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ โดยมีลักษณะเป็นข้อความสั้น ๆ กระชับ เสนอแนะวิธีการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน

เพื่อให้หน่วยงานด้านสุขภาพนำไปใช้อ้างอิงเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ มีข้อความอะไรบ้าง ไปติดตามกัน

 

 

 

 

 

 

 

27 พฤศจิกายน 2562

Next post > “นั่งนานเสี่ยงโรค” มนุษย์ออฟฟิศ ขยับบ่อย ๆ ได้ผลกว่านานๆ ครั้ง

< Previous post ให้ภาพเล่าเรื่อง : เรื่องน่ารู้ คลอดก่อนกำหนด

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

ยกเลิกการตอบ

บทความที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน