logo

ครั้งหนึ่งเราเคยมีการประกาศใช้ CL ยาท่ามกลางความขัดแย้งมากมาย

เมื่อไม่นานมีการประกาศใช้ ม.44 ให้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เร่งรัดพิจารณาคำขอการออกสิทธิบัตรยา มากกว่า 3,000 คำขอ ทำให้ภาคประชาสังคมเกิดควา ...อ่านต่อ

3 เมษายน 2560 | 450

อย.ไทย อย.เทศ…เรียนรู้เพื่อก้าวต่อ

โครงการวิจัย “อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย” ได้ทบทวนข้อมูลระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากหลายประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในงานวิจัย ว่ ...อ่านต่อ

27 สิงหาคม 2558 | 1874

มองอดีต สู่อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย

โครงการวิจัย “อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย” ได้ศึกษาข้อมูลระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ คบส. ในอดีต เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการมองอนาคตข ...อ่านต่อ

26 สิงหาคม 2558 | 1532

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP