logo

เมื่อเชื้อเอชไอวีดื้อยา: เพิ่ม “ยาใหม่” ทางออกใหม่ เพื่อคนไทยใช้ฟรี

“ยาต้านไวรัสเอชไอวี” คือสิ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยเอดส์กลับมาเป็นเพียงผู้ติดเชื้อเอชไอวี และช่วยลดระดับเชื้อเอชไอวีในร่างกายผู้ติดเชื้อลงให้ต่ำเท่าที่จะทำไ ...อ่านต่อ

13 พฤศจิกายน 2561 | 5967

วิจัยต้นทุน “ลดตีตรา – เลือกปฏิบัติผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในสถานพยาบาล” โครงการนำร่องสู่นโยบายระดับชาติ

แม้จะเริ่มเป็นที่รับรู้ว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์หากได้รับยาต้านเอชไอวีจะสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ ทว่าสังคมไทยยังคงหวาดกลัวด้วยอคติที่ยัง ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP