logo

เอ็กซเรย์ปอดหา “มะเร็งปอด – วัณโรค” ในคนทั่วไปอาจไม่พบแถมเสี่ยง

การรักษาทุกอย่างมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจ มะเร็งปอด – วัณโรคเป็นโรคร้ายแรงที่พบได้ในประเทศไทย การตรวจโรคเพื่อค้นพบและรักษา ...อ่านต่อ

30 เมษายน 2561 | 5929

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP