logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
เครื่องช่วยฟัง เบิกได้ฟรีมานานแล้ว แต่คนไม่รู้

เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถช่วยตัวเองได้ใกล้เคียงกับคนปกติจึงเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวัน

ช่วงที่ผ่านมามีกระแสออกมาส่งเสริมหนุ่มวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างเครื่องช่วยฟังให้อาม่าใช้ ด้วยเงินทุนไม่ถึง 1,000 บาท ถึงกลับสนับสนุนให้ผลิตออกมาขายในตลาด  เพราะเห็นว่ามีผู้พิการทางการได้ยินไม่มีเครื่องช่วยฟังใช้ นับเป็นเรื่องน่ายินดี แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่า คนจำนวนหนึ่งยังไม่รู้ว่า เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยินนั้น “เบิกได้ฟรี” ทุกสิทธิประกันสุขภาพของภาครัฐ โดยมีคุณลักษณะและมีราคาตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำหนดให้ผู้พิการเบิกได้ไม่เกิน 9,000 ถึง 12,500 บาท (รวมค่าเครื่องและค่าบริการ) 1

เรื่องที่น่าตกใจนอกจากการไม่รู้สิทธิที่ทำให้ผู้พิการขาดโอกาสแล้ว ยังมีอีกปัญหาหนึ่ง คือ ผู้ที่เบิกเครื่องจากระบบประกันสุขภาพไปใช้แล้วกลับเลิกใช้ก่อนถึงเวลาอันควร HITAP ทำการศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้พิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่า 1 ใน 3 ของผู้พิการทางการได้ยินที่เบิกเครื่องมาแล้วเลิกใช้เครื่องก่อนอายุการใช้งาน ทั้ง ๆ ที่อายุเฉลี่ยของเครื่องอยู่ที่ 3 ปี เท่ากับเป็นการลงทุนภาครัฐที่สูญเปล่าถึง 19.4 ล้านบาท และผู้พิการยังเสียโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกด้วย  สาเหตุที่ผู้พิการเลิกใช้งานมาจาก เครื่องมีเสียงรบกวน หรือไม่พอดีหู เครื่องพังชำรุด  ถ่านมีราคาแพง มีรุ่นให้เลือกน้อย ทำให้คุณลักษณะของเครื่องไม่เหมาะสมกับการใช้งานจริง

HITAP เสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้สถานบริการมีการติดตามการใช้งาน เพิ่มรุ่นเครื่องช่วยฟังให้หลากหลายเหมาะกับการใช้งานของผู้พิการ เพิ่มช่องทางซ่อมเครื่องที่ใกล้ชุมชน/หมู่บ้าน เช่นในสถานบริการปฐมภูมิ เพิ่มระยะเวลาการรับประกันเครื่องเป็น 2 หรือ 3 ปี รวมทั้งสนับสนุนถ่านฟรี หรือลดราคา หรือร่วมจ่าย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hitap.net/research/139482

—————————————-

1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558

ท่านสามารถขอรับเครื่องช่วยฟังได้ที่โรงพยาบาลในสิทธิ์ที่ท่านใช้บริการอยู่ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน(บัตรทอง) สปสช. 1330

17 กุมภาพันธ์ 2560

Next post > ภาวะทุพโภชนาการมีส่วนทำให้ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลทรุดหรือเสียชีวิตได้

< Previous post อดอาหารหลอกหมอวันเดียวไม่ได้หรอก เพราะเค้าตรวจค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสม

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

ยกเลิกการตอบ