logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
น้ำสี น้ำซ่า น้ำหวาน กับ การเป็นโรคเบาหวาน

ใครเคยสงสัยบ้างว่า การบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล มีควาสัมพันธ์กับแนวโน้มการเป็นเบาหวานหรือไม่ ? นักวิจัย HITAP จึงไปศึกษาด้วยการทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยที่เคยทำมาแล้วหาข้อสรุปต่อคำถามดังกล่าว รายละเอียดตาม Infographic ค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

A cost – utility analysis of alternative drug regimens for newly diagnosed severe lupus nephritis patients in Thailand. (2013)

ใครเคยสงสั ...อ่านต่อ

Alcoholism Alcoholisten

ใครเคยสงสั ...อ่านต่อ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ทดสอบเขียนรายละเอียด

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

7 มกราคม 2557

Next post > ตรวจความผิดปกติทางโครโมโซม พ่อ-แม่ ป้องกันการเกิดซ้ำ

< Previous post "ชัดแจ๋ว" โครงการเพื่อเด็กไทยได้มีสายตาดี

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

ยกเลิกการตอบ