logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
7 กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี

ท่ามกลางภาวะโควิด-19 ระบาด อีกโรคที่มีอาการคล้ายกันคือไข้หวัดใหญ่ เมื่อไม่นานมานี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมควบคุมโรคจึงแนะนำให้กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จะลดความสับสนในการรักษาโรคเพื่อช่วยควบคุมโควิด-19 อีกทาง โดยแนะนำให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนในช่วงก่อนหน้าฝนที่มักจะมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ นั่นก็คือช่วงเดือนมิถุนายนนี้ โดยกลุ่มเสี่ยงมีดังต่อไปนี้

 

1 หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน

 

2 เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี

 

3 ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

 

4 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน 7 กลุ่มโรคคือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด

 

5 ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

 

6 ผู้ป่วยธาลัสซีเมียและผู้ติดเชื้อเอชไอวี

 

7 กลุ่มที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก.

 

ทั้งนี้ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นั้นไม่สามารถป้องกันโควิด-19 ได้เพราะเป็นไวรัสคนละกลุ่มกัน สำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งอยู่ในพื้นที่กทม. สามารถจองสิทธิ์ “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี” ผ่านระบบไลน์ @ucbkk สร้างสุข เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. หรือประสานงานที่สายด่วน 1330 ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยบริการนี้จะเริ่มให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน

ในส่วนของ HITAP ที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตัดสินนโยบายได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และเด็กวัยเรียนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยทั้ง 2 ชิ้นได้ที่ https://www.hitap.net/research/17613 และ https://www.hitap.net/research/17604

 

ที่มา http://nhsonews.com/index.php/news/content/876?fbclid=IwAR3HBCSiNG52-UxHONWiYkKWSyYpi0BMW6xw8RlIqFKDF6zbAX6xZetTpKQ , https://www.nhso.go.th/FrontEnd/NewsInformationDetail.aspx?newsid=Mjc1Mg==

1 มิถุนายน 2563

Next post > “มะเร็งตับ” ภัยเงียบใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถหลีกเลี่ยงได้

< Previous post ให้ภาพเล่าเรื่อง : เด็กอ้วน น่ารักหรือน่าห่วง

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

ยกเลิกการตอบ

บทความที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน