logo


ดร.กานต์พีชญา เนตรพิสิทธิ์กุล

ดร.กานต์พีชญา เนตรพิสิทธิ์กุล ตำแหน่ง นักวิจัย เริ่มต้นศึกษาด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น) จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ โดยได้รับทุนการศ ...อ่านต่อ

  6 กุมภาพันธ์ 2563 | 1138


  วิทธวัช พันธุมงคล

  นายวิทธวัช พันธุมงคล สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรติน ...อ่านต่อ

   1 ตุลาคม 2557 | 4470

   ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์

   ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์  จบระดับปริญญาเอกสาขา Health Economics ที่ University of Glasgow ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร (ประเทศสก๊อตแลนด์) จบการศึกษาระด ...อ่านต่อ

    26 มีนาคม 2556 | 7636

    ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP