logo

น้ำสี น้ำซ่า น้ำหวาน กับ การเป็นโรคเบาหวาน

ใครเคยสงสัยบ้างว่า การบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล มีควาสัมพันธ์กับแนวโน้มการเป็นเบาหวานหรือไม่ ? นักวิจัย HITAP จึงไปศึกษาด้วยการทบทวนวรรณกรรม หรืองา ...อ่านต่อ

7 มกราคม 2557 | 7448

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP