logo

Horizon Scanning เปิดเรดาร์หาเทคโนโลยีด้านสุขภาพเกิดใหม่

เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (health technologies) เกิดขึ้นใหม่มากมายจนเราตามเกือบไม่ทัน ยาใหม่ เครื่องมือผ่าตัดแบบใหม่ หรือวัคซีนตัวใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่า ...อ่านต่อ

10 พฤศจิกายน 2560 | 2848

ตรวจสุขภาพประจำปี: ตรวจให้ดี ตรวจให้ได้ผลจริง

การตรวจคัดกรองที่เหมาะสมกับเพศ วัย และวิธีการตรวจ รวมถึงหลีกเลี่ยงการตรวจคัดกรองแบบ “เหวี่ยงแห” จะทำให้ได้รับการวินิจฉัย รักษา และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ...อ่านต่อ

27 สิงหาคม 2556 | 4189

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP