logo

ผู้ป่วยเบาหวาน 1 ใน 3 ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรค คุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่า

เบาหวานเป็นโรคร้ายเงียบ ร้ายลึก ถ้าคุณไม่ใส่ใจ คุณอาจเป็นหนึ่งในจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกปี วันเบาหวานโลก (World diabetes days) ซึ่งตรงกับวันที่ 14 ...อ่านต่อ

14 พฤศจิกายน 2560 | 2069

น้ำสี น้ำซ่า น้ำหวาน กับ การเป็นโรคเบาหวาน

ใครเคยสงสัยบ้างว่า การบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล มีควาสัมพันธ์กับแนวโน้มการเป็นเบาหวานหรือไม่ ? นักวิจัย HITAP จึงไปศึกษาด้วยการทบทวนวรรณกรรม หรืองา ...อ่านต่อ

7 มกราคม 2557 | 7611

การคัดกรองเบาหวานแบบไหน…คุ้มค่า สำหรับสังคมไทย

เบาหวาน อีกหนึ่งโรคเรื้อรังที่พบมาในประชากรไทย กว่า 1 ใน 3 ของผู้ป่วย ไม่รู้ว่าตนเองเป็นเบาหวานเพราะไม่มีอาการ กว่าจะรู้อีกที ผู้ป่วยมีภาวะโรคแทรกซ้อน ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP