logo

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รู้เท่าทัน ป้องกัน ลดเสี่ยงได้

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted diseases: STDs) คือกลุ่มโรคที่ติดต่อจากการติดเชื้อจากคนที่เป็นโรคหรือคนที่ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะติดต่อผ ...อ่านต่อ

18 กุมภาพันธ์ 2565 | 9514

3 สิ่งที่ถ้ามีอยู่ในตัว ไม่ได้ทำให้ป่วย แต่ต้องระวังตัวให้ดี

การมีสุขภาพดี สำหรับหลาย ๆ คน อาจถือได้ว่าเป็นลาภอันประเสริฐ แต่คำว่าสุขภาพดีที่ว่าอาจหมายถึงการไม่เจ็บป่วย แม้ว่าจะมีความผิดปกติอยู่ในร่างกายก็ตาม ใน ...อ่านต่อ

9 ธันวาคม 2564 | 1231

เมื่อเชื้อเอชไอวีดื้อยา: เพิ่ม “ยาใหม่” ทางออกใหม่ เพื่อคนไทยใช้ฟรี

“ยาต้านไวรัสเอชไอวี” คือสิ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยเอดส์กลับมาเป็นเพียงผู้ติดเชื้อเอชไอวี และช่วยลดระดับเชื้อเอชไอวีในร่างกายผู้ติดเชื้อลงให้ต่ำเท่าที่จะทำไ ...อ่านต่อ

13 พฤศจิกายน 2561 | 12821

วิจัยต้นทุน “ลดตีตรา – เลือกปฏิบัติผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในสถานพยาบาล” โครงการนำร่องสู่นโยบายระดับชาติ

แม้จะเริ่มเป็นที่รับรู้ว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์หากได้รับยาต้านเอชไอวีจะสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ ทว่าสังคมไทยยังคงหวาดกลัวด้วยอคติที่ยัง ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP