logo

ยารักษาโควิด-19 WHO แนะนำอะไร ? ใช้ในกลุ่มใดบ้าง (22 เมษายน 2565)

WHO หรือองค์การอนามัยโลกมีการปรับแนวทางข้อแนะนำสำหรับการรักษาโควิด-19 โดยมีแนวทางข้อแนะนำเกี่ยวกับยาที่ใช้รักษาโควิด-19 ตามระดับหลักฐานทางวิชาการที่สน ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP