logo

Social Network Analysis Workshop

Social Network Analysis (SNA) หรือการวิเคราะห์สังคมเครือข่าย คือ เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ในสังคมของผู้คน หน่วยงานร ...อ่านต่อ

15 กรกฎาคม 2564 | 3061

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP