logo

รู้เร็ว มะเร็งร้ายในปากคุณ

   มะเร็งช่องปาก หนึ่งในภัยร้ายที่สามารถคร่าชีวีติของคุณได้ จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ามะเร็งในช่องปาก เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ ...อ่านต่อ


เมื่อมีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพใจ ระบบบริการปฐมภูมิช่วยคุณได้

เซอร์ วินส์ตัน เชอร์ชิล รัฐบุรุษ ชาวอังกฤษ ได้เคยกล่าวไว้ว่า “Healthy citizens are the greatest asset any country can have” ประชากรที่มีสุขภาพดี เป็นท ...อ่านต่อ


สุขภาพจิตของวัยรุ่นเรื่องที่ถูกมองข้ามไป

เด็กและเยาวชน ถือเป็นอนาคตรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ในสภาพสังคมไทยปัจจุปันมีปัจจัยหลายด้าน ที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเยา ...อ่านต่อ


ปัญหาอนามัยโรงเรียนทำอย่างไรถึงจะมีทางออก

ปัญหาอนามัยโรงเรียนทำอย่างไรถึงจะมีทางออก อีกไม่ถึง 2 ทศวรรษ ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ  ทำให้มีการประมาณการว่า วัยทำงาน 1 คน ต้องด ...อ่านต่อ


ก๊อก ๆ ๆ มาตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากถึงบ้านค่ะ

ในอนาคตมะเร็งช่องปากอาจจะหมดไปจากคนไทยด้วยโปรแกรมเช็คความเสี่ยงและคัดกรองรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งช่องปาก ที่จะให้บริการประชาชนถึงบ้านเป็นประจำทุกปี เพื่อใ ...อ่านต่อ


รักสนุก มักสะดุด…หยุดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในประเทศไทยนับเป็นปัญหาที่ยังไม่มีใครรู้ข้อมูลแน่ชัดว่าปัญหาดังกล่าวใหญ่ขนาดไหน ? เมื่อมองเห็นปัญหาไม่ชัด ทางแก้จึงดูลางเลือน แ ...อ่านต่อ


ปลูกถ่าย “เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด” เพื่อผู้ป่วย “ธาลัสซีเมีย”

“ไม่ชอบเลย…ฉีดยา ไม่ชอบ” เสียง เจื้อยแจ้วของเด็กชายวัย 5 ขวบ ดังแทรกขึ้นระหว่างการให้สัมภาษณ์ของคุณแม่ ถึงประสบการณ์การดูแลลูกที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมี ...อ่านต่อ


“วัณโรคดื้อยา” ปัญหาระดับชาติ

แม้ “วัณโรค” เป็นโรคที่อยู่คู่กับโลกมานาน  ทุกวันนี้ยังมีผู้ป่วยที่ยังต้องเผชิญกับความทรมานจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับ นายสมบัติ (นามสมมุต ...อ่านต่อจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของคุณ มองสิ่่งต่างๆ ได้ไม่ชัดเจน?

เด็กที่มีความผิดปกติทางสายตาส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าการมองเห็นของเขา ต่างจากเพื่อนๆ ความผิดปกติทางสายตาในเด็กนั้นไม่เหมือนกับความผิดปกติทางสายตาของผู้ใหญ่ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP