logo

มาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา หรือ CL (Compulsory licensing) คืออะไร?

ขอบคุณที่มาของภาพประกอบ : soxfirst.com มาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา หรือ CL (Compulsory licensing) คือ มาตรการทางกฏหมายที่อนุญาตให้หน่วยงานภาครัฐหรือ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP