logo

จัดโปรแกรมคัดกรองมะเร็งช่องปากแบบไหนคุ้มค่ามากที่สุด

เป็นที่น่าตกใจ เมื่ออัตราจำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งช่องปากในประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ในระยะที่ลุกลาม ยากต่อการรักษา หากมีก ...อ่านต่อ


ตอนที่ 4 ตรวจร่างกายเท่าที่จำเป็น สำหรับผู้ชาย

การตรวจร่างกายประจำปีสำหรับผู้ชาย การดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีตามคำแนะนำ จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ช่วยป้องกันการเกิดโรคในอนาคต ส ...อ่านต่อ


ตอนที่ 3 ตรวจร่ายกายเท่าที่จำเป็น สำหรับผู้หญิง

การตรวจร่างกายประจำปีสำหรับผู้หญิง การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ช่วยป้องกันการเกิดโรคในอนาคต สำหรับการตรวเช็คสุขภาพสำหรับผ ...อ่านต่อ


เมื่อการสนับสนุนเครื่องช่วยฟัง ไม่ใช่แค่ “ให้” เครื่อง

องค์การอนามัยโลกประมาณการว่า ทั่วโลกมีจำนวนผู้พิการทางการได้ยิน ถึงร้อยละ 5 ของประชากรหรือกว่า 360 ล้านคน สำหรับประเทศไทยข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาคุณภาพช ...อ่านต่อ


รู้เร็ว มะเร็งร้ายในปากคุณ

   มะเร็งช่องปาก หนึ่งในภัยร้ายที่สามารถคร่าชีวีติของคุณได้ จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ามะเร็งในช่องปาก เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ ...อ่านต่อ


เมื่อมีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพใจ ระบบบริการปฐมภูมิช่วยคุณได้

เซอร์ วินส์ตัน เชอร์ชิล รัฐบุรุษ ชาวอังกฤษ ได้เคยกล่าวไว้ว่า “Healthy citizens are the greatest asset any country can have” ประชากรที่มีสุขภาพดี เป็นท ...อ่านต่อ


สุขภาพจิตของวัยรุ่นเรื่องที่ถูกมองข้ามไป

เด็กและเยาวชน ถือเป็นอนาคตรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ในสภาพสังคมไทยปัจจุปันมีปัจจัยหลายด้าน ที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเยา ...อ่านต่อ


ปัญหาอนามัยโรงเรียนทำอย่างไรถึงจะมีทางออก

ปัญหาอนามัยโรงเรียนทำอย่างไรถึงจะมีทางออก อีกไม่ถึง 2 ทศวรรษ ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ  ทำให้มีการประมาณการว่า วัยทำงาน 1 คน ต้องด ...อ่านต่อ


ก๊อก ๆ ๆ มาตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากถึงบ้านค่ะ

ในอนาคตมะเร็งช่องปากอาจจะหมดไปจากคนไทยด้วยโปรแกรมเช็คความเสี่ยงและคัดกรองรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งช่องปาก ที่จะให้บริการประชาชนถึงบ้านเป็นประจำทุกปี เพื่อใ ...อ่านต่อ


รักสนุก มักสะดุด…หยุดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในประเทศไทยนับเป็นปัญหาที่ยังไม่มีใครรู้ข้อมูลแน่ชัดว่าปัญหาดังกล่าวใหญ่ขนาดไหน ? เมื่อมองเห็นปัญหาไม่ชัด ทางแก้จึงดูลางเลือน แ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP