logo

ให้ภาพเล่าเรื่อง : เด็กอ้วน น่ารักหรือน่าห่วง

“โรคอ้วน” ไม่ได้มีผลเฉพาะกับคนหนุ่มสาว หรือคนทั่วไปแล้ว แต่ตอนนี้เกิดขึ้นกับเด็กมากขึ้นเช่นกัน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกลานเราคือเด็กอ้วน, เด็กอ้วนอันต ...อ่านต่อ


รับยาร้านยา ตัวช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล?

  โรงพยาบาลแออัดแค่ไหนแล้ว? ในปี พ.ศ. 2560 จำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ อยู่ที่ 220,063,238 ...อ่านต่อ

16 มีนาคม 2563 | 1186

Guest blog : การประชุม Vaccinology course โดยความร่วมมือระหว่าง HITAP THSTI JIPMER LSHTM และ NUS ณ เมืองฟารีดาบัด ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562

เรื่องโดย เลิศฤทธิ์ ลีลาธร กรมควบคุมโรคและดร.ชนนิกานต์ ขวัญช่วย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ การมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุม “Vaccinology for Clinical and Publ ...อ่านต่อ

16 มกราคม 2563 | 441

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP